Risicowaarschuwing: CFD's zijn complexe instrumenten en brengen een hoog risico met zich mee dat u snel geld verliest te benutten. De overgrote meerderheid van de rekeningen van particuliere beleggers verliest geld bij het handelen in CFD's. U moet overwegen of u begrijpt hoe CFD's werken en of u dat kunt kunt u zich veroorloven het grote risico te lopen uw geld te verliezen.

logo

Legale documenten

Bij TIOmarkets streven we ernaar om al onze klanten en partners een veilige en ethische handelservaring te bieden. Om transparantie en duidelijkheid te garanderen, bieden we gemakkelijke toegang tot onze juridische documenten die onze relatie beheersen. U kunt alle interessante documenten downloaden en meer te weten komen over ons beleid, waaronder de klantovereenkomst, het privacybeleid, het orderuitvoeringsbeleid, het AML-beleid en het document over de openbaarmaking van risico's.

mobile hero img

Klantovereenkomst

Dit document is een juridisch bindend contract waarin de algemene voorwaarden van een zakelijke relatie tussen een klant en een dienstverlener worden beschreven. Het behandelt doorgaans onderwerpen als de reikwijdte van de diensten, betalingsvoorwaarden, vertrouwelijkheid, intellectuele eigendomsrechten, garanties en aansprakelijkheid. Het doel van de overeenkomst is om duidelijke verwachtingen en verantwoordelijkheden voor beide partijen vast te stellen, geschillen tot een minimum te beperken en de belangen van alle betrokken partijen te beschermen.

Privacybeleid

Dit is een juridisch document dat schetst hoe een bedrijf of organisatie de persoonlijke gegevens van zijn gebruikers of klanten verzamelt, gebruikt en beschermt. Het beleid omvat doorgaans informatie over welke gegevens worden verzameld, hoe deze worden opgeslagen en gebruikt, wie er toegang toe heeft en hoe gebruikers hun persoonlijke gegevens kunnen beheren. Het doel van het beleid is om gebruikers te informeren over de manier waarop met hun informatie wordt omgegaan en om ervoor te zorgen dat het bedrijf transparant is over zijn gegevenspraktijken. Het beleid kan ook informatie bevatten over cookies, gegevensbeveiliging en hoe u contact kunt opnemen met het bedrijf met privacygerelateerde vragen of zorgen.

Orderuitvoeringsbeleid

Een document over het orderuitvoeringsbeleid is een regelgevend vereiste voor financiële dienstverleners, zoals makelaars of beleggingsondernemingen, dat informatie verschaft over de manier waarop orders van klanten worden uitgevoerd. Het beleid schetst de procedures van het bedrijf voor het verkrijgen van de best mogelijke uitvoering van orders van klanten, inclusief factoren zoals prijs, snelheid, waarschijnlijkheid van uitvoering en omvang van de order. Het kan ook onderwerpen behandelen zoals ordertypen, orderroutering en belangenconflicten. Het doel van het beleid is ervoor te zorgen dat cliënten een eerlijke en consistente uitvoering van hun orders krijgen en dat het bedrijf opereert in overeenstemming met de wettelijke vereisten.

AML-beleid (Anti-witwasbeleid)

Het volgende document is een wettelijke vereiste voor financiële instellingen en beleggingsondernemingen en schetst de maatregelen en procedures die de instelling heeft ingevoerd om het witwassen van geld en de financiering van terrorisme te voorkomen. Het beleid omvat informatie over de manier waarop de instelling haar klanten identificeert en verifieert, hun transacties controleert op verdachte activiteiten en eventuele verdachte activiteiten rapporteert aan de relevante autoriteiten. Het doel van het beleid is om te voldoen aan de wet- en regelgeving ter bestrijding van het witwassen van geld, om de instelling te beschermen tegen reputatie- en financiële risico's die verband houden met het witwassen van geld, en om bij te dragen aan de algemene inspanningen om financiële criminaliteit te bestrijden.

Risico-openbaarmaking

Het Risk Disclosure-document schetst de risico's die gepaard gaan met beleggen in een bepaald product of een bepaalde dienst. Het document bevat doorgaans informatie over de potentiële risico's, inclusief maar niet beperkt tot marktrisico's, kredietrisico's, liquiditeitsrisico's en operationele risico's. Het kan ook de potentiële voordelen van de belegging schetsen, maar de nadruk ligt op het informeren van de klant over de mogelijke nadelen. Het doel van het document is ervoor te zorgen dat cliënten of klanten de risico's begrijpen en weloverwogen beslissingen kunnen nemen over hun beleggingen. Het kan tevens dienen als bescherming voor de instelling bij juridische geschillen.

Cookie beleid

Het cookiesbeleid schetst het beleid van TIOMARKETS bij het verzamelen en opslaan van informatie over websitebezoekers.

Beleid voor klachtenafhandeling

Dit is de officiële klachtenbehandelingsprocedure van het bedrijf.

Belangenverstrengeling

Dit beleid vermeldt de maatregelen die het bedrijf heeft geïmplementeerd om belangenconflicten tussen het bedrijf en zijn klanten te identificeren en te voorkomen.

Beleggerscompensatiefonds

Dit is een informatief document met betrekking tot het doel van het Investor Compensation Fund (ICF) en de procedure voor het aanvragen en toekennen van compensatie voor gedekte klanten.

Klachtenformulier

Om een ​​klacht in te dienen, verzoeken wij u dit formulier in te vullen en te versturen naar [email protected]. Alle klachten worden behandeld in overeenstemming met het klachtenbehandelingsbeleid van het bedrijf.

Beleid voor klantcategorisatie

Het Cliëntencategoriseringsbeleid definieert de categorieën waarin een Cliënt kan worden geclassificeerd in overeenstemming met de Markets in Financial Instruments (MiFID) richtlijn en de bescherming die elke categorie met zich meebrengt.

Pijler 3 openbaarmakingen

Pijler III Disclosures stellen marktdeelnemers in staat toegang te krijgen tot belangrijke informatie met betrekking tot het wettelijke kapitaal en de risicoblootstelling van het bedrijf om de transparantie en het vertrouwen over de blootstelling van het bedrijf aan risico's en de algehele toereikendheid van zijn wettelijke kapitaal te vergroten.

Sleutelinformatiedocument

Dit zijn informatieve documenten met betrekking tot de door TIOMARKETS aangeboden beleggingsproducten, bedoeld om klanten te helpen het gedrag van beleggingsproducten te begrijpen en vergelijkingen met andere soortgelijke beleggingsproducten te ondersteunen.

Sleutelinformatiedocument

 • English

  Arrow up
 • Czech

  Arrow up
 • Dutch

  Arrow up
 • German

  Arrow up
 • Greek

  Arrow up
 • Hungarian

  Arrow up
 • Italian

  Arrow up
 • Norwegian

  Arrow up
 • Polish

  Arrow up
 • Portuguese

  Arrow up
 • Romanian

  Arrow up
 • Slovak

  Arrow up
 • Slovene

  Arrow up
 • Spanish

  Arrow up
 • Swedish

  Arrow up
24/7 Live Chat